Ligplaatsen

Zoals eerder gemeld zijn we gestart met de verkoop en verhuur van de ligplaatsen in de nieuwe haven van SpaarneBuiten. Inmiddels zijn alle kandidaten op de hoogte gesteld en de ligplaatsen toegewezen. Naar verwachting gaan we in het voorjaar van 2018 in verkoop met de volgende ligplaatsen. Inwoners van SpaarneBuiten krijgen hier automatisch bericht over.